Sleganje ramenima sa šipkom 

zauzmite stojeći položaj sa blago raširenim nogama, lica okrenutog prema šipki položenoj na podlogu.
-Prihvatite šipku nathvatom u širini većoj od projekcije ramena ili ulrštenim hvatom , ako se radi o većem opterečenju.

-Naberite ramena sa opuštenim nadlakticama, ispravljenim leđima i zategnutom trbušnom muskulaturom.

Ova vježba razvija gornji segment trapeznog mišića , uglavnom potljačno-ključna vlakna , kao i mišić podizač lopatice.

DELTS

Sleganje ramenima sa bučicama 

Zauzmite stojeći stav sa blago raširenim nogama, ispravljenom ili blago savijom glavom prema naprijed , nadlakticama pored tijela i prihvatite bučice objema šakama:

-Naberite i uvrnite ramena od naprijed prema pozadi
-zauzmite početni položaj.

Ova vježba angažuje gornji ili klavikularni segment trapeznog mišića. podizač lopatice i srednji segment trapeznog mišića , kao i rombaste mišiće kada dođe do približavanja lopatice i rotiranja ramena pozadi