Kosi potisak sa bučicama

Zauzmite ležeći položaj na kosoj klupi , pod uglom od 60 stepeni i sa laktovima upolje, prihvatite bučice nathvatom:
-Udahnite i opružite nadlaktice uspravno , sa približavanjem bučica.
-Izdahnite na kraju pokreta.

Ova vježba, koja se izvodi između potisaka sa kose klupe i kosog razvlačenja bučicama , aktivira grudne mišiće ( uglavnom klavikularni snop) povećava fleksibilnost. Također su angažovani prednji segmenti deltastog mišića , prednji zupčasti i mali grudni mišić. Aktivira se i troglavi mišić nadlakta , ani ne kao u vježbi potiska sa klupe.

preuzmi

Kosa razvlačenja sa bučicama

Zauzmite sjedeći položaj na kosoj klupi nagnutoj pod uglom od 45 do 60 stepeni , rihvatite bučice objema šakama , sa nadlakticama vertikalno opruženim ili blago savijenim radi smanjenja opterećenja prilikom privlačenja nadlaktica:

-Udahnite i opružite nadlaktice do horizontalne ravni.
-Podignite nadlaktice do vertikalne ravni i izadhnite.

Ovaj pokret ne bi trebalo izvoditi sa velikim opterećenjem.
Ciljano je angažovan klavikularni snop grudnog mišića. Zajedno sa prevlačenjem , vježba spada u osnovne pokrete za razvijanje obima grudnog koša.

//workout.ba
Anatomija treninga snage