Prva sedmica

Dan 1 : Trčanje 0.5km, 25 air squats (3 ponavljanja)
Dan 2 : 15 skokova u zrak , 15 sklekova
Dan 3 : 30 iskoraka u hodu, 50 jumping jacks (4 ponavljanja)
Dan 4 : Odmor
Dan 5 : Trčanje 0.5km, 25 air squats (3 ponavljanja)
Dan 6 : 15 podizanja nogu na vratilu
Dan 7 : Odmor

Dan 8 : 15 podizanja nogu na vratilu (3 ponavljanja)
Dan 9 : Trčanje 4km, *dodatak 1 minut plank i 1 minut plank na obje strane
Dan 10 : 30 iskoraka sa obje noge
Dan 11: Odmor
Dan 12 : 15 skokova u zrak , 15 sklekova
Dan 13 : Trčanje 4km, *dodatak 1 minut plank i 1 minut plank na obje strane
Dan 14 : Odmor

Treća sedmica

Dan 15 : 40 hodajućih iskoraka
Dan 16 : 30 iskoraka u hodu, 50 jumping jacks (4 ponavljanja)
Dan 17 : 15 skokova u zrak , 15 sklekova
Dan 18 : Odmor
Dan 19 : Trčanje 4km, *dodatak 1 minut plank i 1 minut plank na obje strane
Dan 20 : 15 skokova u zrak , 15 sklekova
Dan 21 : Odmor

Četvrta sedmica

Dan 22 : 30 skokova na kutiju (3 ponavljanja)
Dan 23 : Odmor
Dan 24 : 30 iskoraka u hodu, 50 jumping jacks (4 ponavljanja)
Dan 25 : 15 skokova u zrak , 15 sklekova
Dan 26 : Odmor
Dan 27 : Trčanje 4km, *dodatak 1 minut plank i 1 minut plank na obje strane
Dan 28 : Odmor

Dan 29 :  Zadnji dan mjeseca radite rezime dosadašnjih vježbi, te će biti dosta naporniji dan nego prethodni.

–  Trčanje 4km, *dodatak 1 minut plank i 1 minut plank na obje strane
– 30 iskoraka u hodu, 50 jumping jacks (5 ponavljanja)
– 15 skokova u zrak , 15 sklekova
–  15 podizanja nogu na vratilu
– 30 uskih sklekova

Predhodni mjesečni izazovi :

Crossfit mjesečni izazov #15

Crossfit mjesečni izazov #14

Crossfit mjesečni izazov #13

Crossfit mjesečni izazov #12

Crossfit mjesečni izazov #11

Crossfit mjesečni izazov #10

Crossfit mjesečni izazov #9

Crossfit mjesečni izazov #8

Crossfit mjesečni izazov #7

Crossfit mjesečni izazov #6

Crossfit mjesečni izazov #5

Crossfit mjesečni izazov #4

Crossfit mjesečni izazov #3

Crossfit mjesečni izazov #2

Crossfit mjesečni izazov #1