Jedan od najpoznatijih simbola na svijetu zacijeli je Taiji, poznatiji pod imenom Yin i yang. Yin i yang su dva osnovna pojma kineske filozofije, a kad pogledate njegov simbol jasno je da se radi o prikazu kretnje i interakcije sviju suprotnosti.

O kakvim se suprotnostima radi?

Svjetlu i tami, toplom i hladnom, bijelom i crnom, muškom i ženskom… Bijela polovica simbolizira Yang, muški princip, a crna Yin, ženski princip.

Unatoč svojoj polarnosti, svaki princip u sebi sadržava zametak (točku) drugoga. Granica među njima u obliku slova S pokazuje kako njihove granice nisu fiksne. Zbog stalnog slabljenja ili jačanja polarnih energija može doći do kritičnog viška jednog ili drugog, koji se spontano može preobraziti u svoju suprotnost, kao što se, primjerice, događa kada voda (yin) upije toliko topline (yang) da se promijeni u paru (yang) te uzdigne prema gore (smjer yanga). Prema ovom načelu sve u svemiru ima svojstva yina i yanga – od planetarnih kretanja do najfinijih staničnih funkcija.

Dok je yin taman, pasivan, hladan, skupljajući, slab, kreće se prema dolje i unutra, simboliziraju ga žena, voda i zemlja, yang je svijetao, aktivan, topao, šireći, snažan, kreće se prema gore i van, simboliziraju ga muškarac, vatra i nebo (eter). Oblik yin i yang dijelova simbola daje nam ideju stalnog pokreta ovih dviju energija, od yina do yanga i od yanga do yina – kao što se stvari šire i skupljaju, temperature rastu i padaju.

Yin i yang prikazuju posebno i naizgled nespojive sile prirode, koje se nadopunjuju. Dvojnost je karakteristična za različite grane kineske znanosti, kinesku filozofiju, čini temelje tradicionalne kineske medicine, kao i središnje načelo kineskih fizičkih vježba i borilačke vještine.

Prije pet tisuća godina kineski Žuti Car do najsitnijih je detalja objasnio ovaj koncept u svojim bilješkama koje su se temeljile na promatranju prirodnih pojava i primjeni njihovih zakona na anatomiju i fiziologiju ljudskog tijela.

Zaključci su bili da smo umanjena verzija svemira te da, u skladu s tim, koje god energije i sile prožimaju svemir, jednako prožimaju i nas. Yin i yang predstavljaju dva lica postojanja poput dvije strane kovanice, poput noći i dana – niti yin može postojati bez yanga niti yang može postojati bez yina. Oni se međusobno nadopunjuju i s obzirom na to da cijelo postojanje nikada nije statično, što je yin a što yang uvijek se mijenja.

Izvor: fit-team.com