“suplement” koji je Arnold Schwarzenegger koristio kao dodatni izvor proteina , za mišićnu pumpu , kao pre workout i post workout suplement.