Nije tajna da upotreba steroida nije najzdraviji način da se postignu željeni fitnes ciljevi. Međutim da li ste svjesni koliko je njihova upotreba zaista štetna? Steroidi negativno utiču na mozak, kožu, kosu, srce, mišićnu konstrukciju, polni organ, dlakavost i druge tjelesne aspekte. Ispod možete pogledati sliku na kojoj su detaljno prikazani negativni efekti upotrebe steroida na mušku i žensku osobu.  Kliknite na sliku kako biste je uvećali.

anatomija upotrebe steroida