Piramidalni trening funkcioniše vrlo jednostavno, vašu prvu seriju radite sa kilažom sa kojom možete uraditi 12 do 15 ponavljanja. U vašoj drugoj seriji koristite kilažu sa kojom možete raditi 10 ponavljanja, a u vašoj trećoj i četvrtoj seriji koristite kilažu sa kojom možete uraditi 8 odnosno 6 ponavljanja. Bez obzira na težine koje koristite važno je da odradite preporučeni broj ponavljanja.