Svjesni smo činjenice da je neupućenost u određenu tematiku veliki problem današnjice, i da ”svi sve znaju”. Upravo iz tog razloga postoje mnoge teorije koje nemaju svoje naučno niti praktično utemeljenje, a tako je i sa fitnessom koji je i sam po sebi oblast u kojoj postoji na stotine mitova koji se prenose sa generacije na generaciju, a nemaju nikakvog utemeljenja. U ovom članku ćemo izdvojiti pet najčešćih fitness mitova: