Građa mišića Svaki mišić u ljudskom tijelu je sastavljen od ćelija, a te gradivne ćelije se nazivaju TKIVO mišića. Izdužene su i cilindrične su građe, obavijene opnom. Mišićna tkiva povezana su u grupe, a njihova građa je slična kablu koji u sebi sadrži više manjih žica, i upravo je to način na koji se najbolje može dočarati građa mišića.