Iako 90% voda, mlijeko od naših malih nogu ima važnu ulogu u životu. Prvo piće koje smo popili bilo je mlijeko,prva hrana od koje smo rasli bilo je – mlijeko.