Unutarnji mir se odnosi na stanje mentalnog i duhovnog sklada. Kada je unutarnji mir stvaran i postojan, neće ga ništa moći narušiti. Biti miran se smatra jednim od najteže dostupnih stanja. Jednom kada postignete unutarnji mir, tek tada ćete shvatiti koliko je naporno konstantno biti anksiozan i pod stresom. Unutarnji mir je povezan sa srećom i zadovoljstvom.