Svako tijelo je različito, i svako tijelo je individua za sebe. Ne možemo reći da jedan plan i program treninga odgovara svakom čovjeku i da će ostaviti isti učinak na svakog čovjeka. Naprotiv, svaki čovjek kao pojedinac prilagođava sebi treninge, a da bismo to uspješno uradili, potrebno je da prethodno shvatimo koji to tjelesni tipovi postoje.