Prilikom sastavljanja preporuka za ishranu sportista, mora se imati u vidu da se ne radi o jednostavnom procesu i da ne postoji jedinstveni plan ishrane koji će svakako doprinijeti poboljšanju takmičarskih sposobnosti.