Jedan od najpoznatijih simbola na svijetu zacijeli je Taiji, poznatiji pod imenom Yin i yang. Yin i yang su dva osnovna pojma kineske filozofije, a kad pogledate njegov simbol jasno je da se radi o prikazu kretnje i interakcije sviju suprotnosti.