1. Ruka se može micati sama od sebe ”Neposlušna ruka” za koju se u stručnoj literaturi koristi naziv ”Alien Hand syndrome”, ili u prijevodu ”Sindrom tuđe ruke”, neobičan je neurološki sindrom u kojem ruka bolesnika funkcioniše bez njegove svijesti.