Ljudska zastava ili human-flag predstavlja jedan od zaštitnih poteza street workouta. Predstavlja atraktivan ali i veoma zahtijevan potez koji angažuje mišiće kompletnog tijela. Posebno se angažuju mišići leđa, ramena, triceps, trbušni zid, kosi trbuđni mišići i mišići trapeza, dok se u naprednijim varijantama gdje se izvode određene rotacije angažuju quadratus lomborum i mišići kukova.