Može vam se to sviđati ili ne, ali je dokazano da su brokule jedno od najzdravijih vrsta povrća. Brojna istraživanja su pokazala da brokule sprečavaju razvoj tumora i do 60%, te da sastojci sadržani u brokulama smanjuju postojeći tumor i do 75 %.