Sve veći broj ljudi prelazi na bezglutensku prehranu, a da uopšte ni ne zna što je gluten niti koje namirnice ga sadrže.