U zavisnosti od individualnih ciljeva, čovjek može da pristupi aerobnom ili anaerobnom vježbanju. To su dva različita tipa vježbi koje različito djeluju na organizam. Koja je razlika između ova dva tipa vježbi?