Najčešće pitanje koje se postavlja i oko kojeg se vode mnogobrojne rasprave je vezano za apsorpciju proteina, tj.količinu proteina koja se može svariti i onu koja se može iskoristiti za proteinsku sintezu „mišićnih proteina“. Da, ljudsko tijelo ima limite, ali ljudsko tijelo je sposobno na prilagođavanje, tj. adaptaciju na postojeće uslove, odnosno prilagođavanje zahtjevima koji se pred njega nameću, naravno sa vremenom.