Nikad ne žrtvujte pravilno izvođenje vježbi za prsa radi podizanja veće težine

Pravilno izvođenje vježbi je ključno je za progresivno napredovanje. Posebna pažnja se treba obratiti kada su u pitanju vježbe za prsa. Veoma je bitno da budete koncentrisani prilikom izvođenja vježbi na grudne mišiće i da osjetite kako oni rade. Fokus i kontrakcija su mnogo važniji od težine koju podižete. Također pravilno izvođenje vježbi je krucijalno za prevenciju ozljeda u teretani.

Progresivno povećavanje opterećenja

Progresivno opterećenje predstavlja princip treninga u kojem vašem tijelu stalno povećavate kilažu sa kojom mora raditi. Najbolje bi bilo da u prosjeku svake dvije do tri sedmice povećate kilažu za 2-5 kg, ne više, jer je najbolji način na navikavanje mišića na povremeno povećavanje tereta taj da dodajemo minimalnu kilažu na već postojeću. Progresivno povećanje opterećenja je jako bitan faktor ukoliko želimo napredovati u treningu. Poseban akcenat se stavlja kod početnika koji tek startaju sa treniranjem, i da bi napredovali, jednostavno moraju primijeniti ovu tehniku. Kao što smo rekli u predhodnom savjetu , vodite računa o pravilnom izvođenju vježbi.

Negativna ponavljanja

Što se tiče metode negativnih ponavljanja za bolji rast mišića, podjeljena su mišljenja. Neki vježbači su izuzetno zadovoljni ovom metodom, dok drugi prepisuju veliki broj povreda ovoj metodi. Sistem rada jeste da se maksimalna težina sa kojom radite podigne za 20-40% (2-4 ponavljanja). Akcenat je na pružanju otpora pri spuštanju težine ( negativna faza) uz pomoć partnera prilikom podizanja.

Super serije

Super serije podrazumijevaju izvođenje dvije vježbe, jednu za drugom bez odmora između njih. Super serije mogu biti agonističke i antagonističke.  Agonističke super serije podrazumijevaju izvođenje dvije slične vježbe. Tako možete raditi kombinaciju ravni benč-sklekovi – kontra koso razvlačenje-kosi potisak sa bučicama