Nakon što smo primjetili da ste odlično reagovali na naš 30-to dnevni izazov za mišiće stražnjice odlučili smo se za vas napraviti novi izazov a to je napredni izazov za mišiće vaše stražnjice. Nadamo se da ste uspješno završili prvi nivo izazova i da ste spremni podići se na viši nivo.

Dan 1 – 60 Čučnjeva / 60 Podizanje kukova
Dan 2 – 70 Iskoraka / 30 Most sa tegom za zadnjicu
Dan 3 – 80 Čučnjeva / 80 Podizanje kukova
Dan 4 – 80 Iskoraka  / 35 Most sa tegom za zadnjicu
Dan 5 – 90 Čučnjeva / 90 Podizanje kukova
Dan 6 – ODMOR
Dan 7 – 100 Čučnjeva / 100 Podizanje kukova
Dan 8 – 90 Iskoraka / 40 Most sa tegom za zadnjicu
Dan 9 – 110 Čučnjeva / 110 Podizanje kukova
Dan 10 – 120 Čučnjeva / 120 Podizanje kukova
Dan 11 – 100 Iskoraka / 45 Most sa tegom za zadnjicu
Dan 12 – 130 Čučnjeva / 130 Podizanje kukova
Dan 13 – ODMOR
Dan 14 – 140 Čučnjeva / 140 Podizanje kukova
Dan 15 – 110 Iskoraka  / 50 Most sa tegom za zadnjicu
Dan 16 – 150 Čučnjeva / 150 Podizanje kukova
Dan 17 – 160 Čučnjeva / 160 Podizanje kukova
Dan 18 – 120 Iskoraka  / 55 Most sa tegom za zadnjicu
Dan 19 – ODMOR
Dan 20 – 170 Čučnjeva / 170 Podizanje kukova
Dan 21 – 180 Čučnjeva / 180 Podizanje kukova
Dan 22 – 190 Čučnjeva / 190 Podizanje kukova
Dan 23 – 130 Iskoraka  / 60 Most sa tegom za zadnjicu
Dan 24 – 140 Iskoraka  / 65 Most sa tegom za zadnjicu
Dan 25 – 200 Čučnjeva / 200 Podizanje kukova
Dan 26 – ODMOR
Dan 27 –210 Čučnjeva / 220 Podizanje kukova
Dan 28 – 230 Čučnjeva / 230 Podizanje kukova
Dan 29 – 150 Iskoraka  / 70 Most sa tegom za zadnjicu
Dan 30 – 240 Čučnjeva / 240 Podizanje kukova