Ovaj trening program se fokusira na izvođenje super serija kako bi se mišići nogu potakli na rast. Namjenjen je za oba spola, a od opreme se koriste šipka sa tegovima, bučice i mašine. Preporučuje se jedan trening sedmično.

Legs On Blast workout program

Kvadriceps i zadnja loža

Super set:

1. Čučanj 6 x 6
2. Nožni pregib 6 x 25

Super set:

  1. Mrtvo dizanje sa ukočenim nogama (Stiff Leg Deadlift) 5 x 6
  2. Ekstenzija nogu 5 x 25

Super set:

  1. Leg press 4 x 20
  2. Iskorak sa šipkom 4 x 6

Super set:

  1. Hodajući iskorak sa tegom 3 x 2 minute
  2. Glute Ham Raise 3 x 10