NO suplementi su postali izuzetno popularni u svijetu fitnesa i bodybuildinga u toku posljednjih nekoliko godina iz prostog razloga jer su se pokazali korisnim u izgradnji čiste mišićne mase i poboljšanju izdržljivosti tokom intenzivnog treninga.

Arginin je aminokiselina koja se lako pretvara u azotni oksid unutar tijela. Zbog toga naučnici konstantno traže sastojak koji će funkcionisati zajedno sa argininom kako bi ubrzali ili povećali sintezu NO u organizmu.

Istraživanje objavljeno u časopisu sportske nauke i medicine je pokazalo da vitamin C u kombinaciji sa argininom povećava nivo NO u organizmu više nego sam arginin. U istraživanju se navodi da vitamin C uništava slobodne radikale koji razgrađuju azotni oksid.

Istraživanje – Efekat oralne suplementacije L-argininom na snagu mladih igrača fudbala

Prema izvorima iz literature, L-arginin se pretvara u NO u našem tijelu, što ima za efekat vazodilataciju (širenje krvnih sudova). Ovaj efekat pomaže u opskrbljavanju mišića sa većom količinom kisika i nutrijenata. U dužem periodu, NO povećava izdržljivost i mišićnu masu.

20 mladih igrača fudbala (između 17-19 godina) je dobivalo 3 grama L-arginina i 1 gram vitamina C  (prva grupa) ili samo vitamin C (druga grupa) na dnevnoj bazi na period od 8 sedmica. Tokom ovih 8 sedmica su radili 3 treninga sedmično.

Rezultati

Prva grupa koja je koristila L-arginin + vitamin C je pokazala značajno povećanje u tjelesnoj masi i snazi (snaga se mjerila i u lijevoj i u desnoj nozi izvodeći nožnu ekstenziju), a također je zabilježeno i smanjenje tjelesne masti. Grupa koja je koristila samo vitamin C nije pokazala značajne promjene u tjelesnoj težini i snazi.

Zaključak

Rezultati istraživanja pokazuju da suplementacija L-argininom na period od 8 sedmica pozitivno utiče na povećanje snage i čiste mišićne mase. Doza bi trebala biti između 3-5 grama L-arginina (naravno, 5 grama bi trebalo da uzimaju pojedinci sa većom tjelesnom težinom). Također 1000 mg vitamina C bi trebalo uzimati sa svakom dozom L-arginina kako bi se osigurala neutralizacija slobodnih radikala.

// workout.ba