Kada govorite o vježbanju i koliko je vježbanja dovoljno, onda je jasno prisutan takozvani Goldilkov princip. Kako odrediti šta je prava mjera za vježbanje?

Da pojasnimo. Goldilkov princip je dobro poznat u mnogim naučnim disciplinama kao što su razvojna psihologija, biologija, ekonomija… On se zapravo odnosi na to da nešto mora biti unutar određenih granica kao suprotnost različitim ekstremnim vrijednostima. Ovaj princip je nastao iz dječije priče “Tri medvjeda” u kojoj djevojčica koja se zove Goldilk ulazi u kuću u kojoj žive tri medvjeda. Svaki medvjed ima svoje sklonosti koje se odnose na hranu i veličinu kreveta. Djevojčica uviđa da jedan medvjed ide u jednu krajnost – vruća hrana ili prevelik krevet, drugi medvjed ide u suprotnu krajnost – hladna hrana ili mali krevet, čime je određena prava mjera koja je sredina između suprotnih ekstrema, a to je upravo ono što voli treći medvjed. Tako je i sa vježbanjem.

Želim da Vam ukažem na rezultate jedne velike studije koja ukazuje na jasne pokazatelje koliko je vježbanja zaista dovoljno, ali i na to da duže i intenzivnije vježbanje nije štetno i može produžiti život. Sadašnje preporuke govore da je prava mjera za dužinu vježbanja 75 minuta intenzivnih treninga, odnosno 150 minuta vježbanja srednjeg intenziteta tokom jedne sedmice.

U studiji, koja je objavljena u časopisu JAMA Internal Medicine, analizirani su podaci iz 6 različitih studija. Analizirani su podaci koji se odnose na čak 661.137 ispitanika starosti u prosjeku 62 godine koji su praćeni narednih 14 godina. Od ovog broja analizirane su i 116.686 smrti ovih ispitanika. Rezultati su pokazali da su osobe koje su vježbale manje od preporučenog minimum imale 20% manji rizik umiranja u odnosu na ispitanike koji nisu imali nikakvu fizičku aktivnost. Oni koji su vježbali više od preporučenog minimuma za do 2 puta imali su 31% manji rizik umiranja, dok su oni koji su vježbali za 2 do 3 puta više od minimuma imali za 37% manji rizik. Zanimljivo je da je rizik od umiranja kod ispitanika koji su vježbali između 3 i 5 puta više od preporučenog minimuma 39% što nije statistički značajna razlika u odnosu na one koji su vježbali za 2 do 3 puta više. Konačno, nije utvrđeno da je vježbanje koje je za 10 i više puta veće od preporučenog minimuma imalo bilo kakve loše posljedice po zdravlje tih ispitanika.

Dakle smjernice su jasne. Koliko god da vježbate imat ćete pozitivan uticaj na Vaše zdravlje. Ukoliko možete, bilo bi korisno da dužina Vašeg vježbanja u toku sedam dana bude najmanje 150 minuta, a ako vježbate duže imat ćete samo pozitivan uticaj na Vaše zdravlje. I konačno, za one vježbače koji ne znaju koliko je dosta, bitna je informacija da pretjerano vježbanje neće ugroziti njihovo zdravlje, ali neće ni uticati na to da imaju značajno manji rizik umiranja u odnosu na one koji vježbaju umjerenije.

Izvor: Za lifeactive.rs piše Milica Jagodić.