Zauzmite ležeći položaj sa zadnjicom postavljenom na ravnu klupu i stopalima oslonjenim na podlogu.
Prihvatite šipku nathvatom , sa šakama razdvojenim od 8 do 40 cm, zavisno od fleksibilnosti ručja :
-udahnite i kontrolisanim pokretom spustite šipku na grudni koš, sa laktovima okrenutim upolje.
-opružite nadlaktice i izdahnite na kraju pokreta.

Ova vježba razvija segment grudnih mišića blizak grudnoj kosti i troglavi mišić nadlakta.
Opružnjem nadlaktica sa lakotiva pripijenim uz tijelo , ciljno se angažuje vlakna prednjeg segmenta deltastog mišića.Pokret može da se izvodi uz pomoć rama za šipku

Potisak sa klupe i bol u zglobu lakta

Bol u laktu često se javlja nakon potiska sa ravne klupe. Ova povreda uslijed preopterećenja uglavnom se vezuje za trening praćen dugim serijama ponavljanja. U potisku sa kluše , zaključavanje opružnih nadlaktica na kraju pokreta dovodi do trenja i mikrotraume, koji tokom vremena dovode do zapaljenske reakcije.

Stanje se povremeno može zakomplikovati zbog kalsifikacije u zglobu koje dovode do smanjenja radnog potencijala. U tom slučaju , hiruški tretman je jedino rješenje za ponovno uspostavljanje kompletnog obima opruženja nadlaktice.
Pri pojavi prvih znakova bola u laktu , tokom nekoliko dana izbjegavajte vježbe koje uključuju opruženje nadlaktice radi prevencije ozbiljnije povrede.
Pri ponovnom vježbanju sa opruženjem nadlaktice ,izbjegavajte kompletno opruženje na kraju pokreta, sve do potpunog prestanka bolova.

anatomija treninga snage
//workout.ba