Pregibi nadlaktice

Seated_Dumbbell_CurlZauzimite sjedeći položaj i prihvatite bučicu šakom opuštenom pored tijela , sa dlanovima okrenutim prema unutra :

-Udahnite i savijte ruku u laktu uz postepeno okretanje dlana prema gore , prije nego što podlaktica zauzme horizontalni položaj.

-Nastavite vježbu podižući laktove na kraju pokreta.

Ova vježba primarno angažuje ramenično-žbični mišić (dugi supinator), nadlaktni mišić , dvoglavi mišić nadlakta i prednji segment deltastog mišića, i u manjoj mjeri kljunasto –ramenični mišić i klavikularni snop velikog grudno mišića.

 

Koncentracioni pregibi podlaktice

images

Zauzmite sjedeći položaj, prihvatite bučicu dlanom okrenutim prema naprijed i oslonite lakat na unutrašnjost natkoljenice :
-Udahnite i podignite podlakticu savijajući lakat .
-Izdahnite na kraju pokreta.

Ova izolovana vježba omugaćava kontrolisanje obima pokreta, brzine i oblika izvođenja. Vježba dominantno angažuje dvoglavi mišić nadlakta i nadlaktni mišić.

 

Čekić pregibi podlaktice

 Hammer_Curls

U sjedećem ili stojećem položaju prihvatite bučice u obje šake , sa dlanovima okrenutim jedan prema drugom :
-Udahnite i podignite obje podlaktice istovremeno ili naizmjenično.
-Izdahnite na kraju pokreta.

Ova vježba smatra se jednom od najboljih za razvijanje ramenično-žbičnog mišića.
Također se angažuje i dvoglavi mišić nadlakta, nadlaktni mišić i u manjom jeri lratki i dugo spljašnji opružać šake.

Anatomija treninga snage
// workout.ba