Potisak sa bučicama 

Zauzmite ležeći položaj na ravnoj klupi , stopalima oslonjenim na podlogu radi veće stabilnosti. Savijte laktove i prihvatite bučice nathvatom u nivou grudnog koša :
– Udahnite i opružite nadlaktice naviše, istovremeno rotirajući podlaktice prema unutra.
-U trenutku kada su dlanovi okrenuti jedan prema drugom , izvedite izometrijsku kontrakciju , koja aktivira sternalni snop velikog grudnog mišića.
-Izdahnite na kraju pokreta.

Ova vježba je slična potiscima sa ravne klupe , ali obezbjeđuje veči obim pokreta i istezanje velikog grudnog mišića.
Iako nisu maksimalno angažovani , aktiviraju se i troglavi mišić nadlakta i deltasti mišić.

incline-dumbbell-bench-press (1)

Kosi potisak sa bučicama

Zauzmite ležeći položaj na kosoj klupi , pod uglom od 60 stepeni (radi spriječavanja prevelikog opterećenja deltastog mišića) i sa laktovima upolje prihvatite bučice nathvatom :
-Udahnite i opružite nadlaktice uspravno sa približavanjem bučica.
-Izdahnite na kraju pokreta.

Ove vježbe , koja se izvodi između potiska sa kose klupe i kosog razvlačenja bučicama , aktivira grudne mišiće i povećava fleksibilnost . Također su angažovani prednji segmenti deltastog mišića, prednji zupčasti i mali grudni mišić. Aktivira se i troglavi mišić nadlakta , ali ne kao u vježbi potisak sa klupe.

Varijacije :
Kada se vježba započinje sa šakama u pothvatu i ručje se rotira do položaja u kome su bučice okrenute jedna prema drugoj , ciljano se aktivira sternalni snop velikog grudnog mišića

incline-dumbbell-bench-press

//workout.ba
anatomija treninga snage