Ukoliko tokom radne sedmice nemate mnogo slobodnog vremena, ovaj bi vam program mogao odgovarati. Radi se o split treningu koji se radi dva puta sedmično.

Prvi dan treninga:

 1. Benč pres  3 x 10-15
 2. Potisak bučicama na kosoj klupi 3 x 10-12
 3. Razvlačenje bučicama 3 x 10-12
 4. Potisak ramena bučicama  3 x 12
 5.  Lateralno dizanje bučica 3 x 10
 6. Dizanje bučica ispred sebe 3 x 10
 7. Slijeganje ramenima sa bučicama 3 x 10-12
 8. Propadanja sa klupe 3 x 10-12
 9. Triceps potisak na lat mašini 3 x 10
 10. Triceps kickback sa bučicom 3 x 10
 11. Crunches – 3 x do otkaza
 12. Podizanje nogu na vratilu uz okretanje na obje strane 3 x do otkaza

Drugi dan treninga

 1. Čučnjevi sa vlastitom težinom 3 x 10-15
 2. Nožna ekstenzija 3 x 10
 3. Ležeći nožni pregib 3 x 10
 4. Iskorak na Smith-ovoj mašini 3 x 10
 5. Podizanje listova na mašini sjedeći 3 x 10-15
 6. Podizanje listova sa bučicama 3 x 10-12
 7. Jednoručno veslanje bučicom (motorka) 3 x 10-12
 8. Povlačenje ispred sebe na lat mašini 3 x 8-10
 9. Ekstenzija leđa 3 x 12
 10. Biceps pregib na kosoj klupi 3 x 10-12
 11. Ležeći pregib sa kablom 3 x 10-12
 12. Hammer pregib 3 x 10
 13. Obrnuti zglobni pregib bučicom 3 x 10-12
 14. “Crunches” u stranu 3 x do otkaza
 15. “Crunches” sa kablom  3 x do otkaza

// workout.ba