Dijabetes mellitus karakteriše smanjeno lučenje insulina od strane beta ćelija pankreasa ili i smanjena osetljivost na insulin. Dijabetes izaziva poremećaje u metabolizmu ugljenih hidrata, proteina i masti i može da bude smrtonosan ako se ne liječi.

Dvije glavne vrste dijabetesa su dijabetes zavisan od insulina (IDDM) i dijabetes nezavisan od insulina (NIDDM).

IDMM izaziva uništenje beta ćelija pankreasa koje proizvode insulin, što dovodi do malog ili nikakvog lučenja insulina i obično se javlja u djetinjstvu, a za regulisanje nivoa glukoze u krvi potrebne su redovne inekcije insulina.

NIDDM je najčešći oblik dijabetesa koji pogađa 90 % svih oboljelih. On se obično javlja kod odraslih osoba sa prevelikom tjelesnom težinom i karakteriše ga smanjena osetljivost ciljnih ćelija na postojeći insulin. Neke osobe sa NIDDM nikada ne ispoljavaju klasične znake dijabetesa. Liječenje obuhvata izmjenu načina ishrane, lijekova i terapijske vježbe.

Vježbanje igra važnu ulogu u kontrolisanju NIDDM jer smanjuje i nivo holesterola i težinu. Prekomjerni porast nivoa glukoze u krvi izaziva povećanje masnoća u krvi kako bi postale osnovni izvor energije za tijelo. Nenormalno visoki nivo masnoća u krvi izlažu dijabetičare većem riziku od bolesti srca.

Smjernice za vježbanje u slučaju dijabetesa

Prije započinjanja programa vježbanja, dijabetičari treba da porazgovaraju sa svojim ljekarom ili savjetnikom za dijabetes radi izrade programa ishrane, vježbanja i uzimanja lijekova. Osnovni cilj u slučaju IDDM jeste bolja regulacija glukoze i smanjenje rizika od bolesti srca.Vremensko programiranje vježbanja, količina insulina koji se ubrizgava važno je razmotriti prije vježbanja.Vježbanje treba obavljati dosljedno tako da može da se održava redovan plan ishrane i doziranje insulina. U idealnom slučaju, dijabetičar bi trebao da obavlja sličnu rutinu vježbanja svakog dana, u toku jednog sata od konzumiranja obroka ili užine.

Osnovni cilj vježbanja za dijabetičare tipa NIDDM jeste gubitak i kontrola težine.Osamdeset procenata ovih dijabetičara ima prekomjernu tjelesnu težinu.Gubljenjem tjelesne težine vježbanja i načina ishrane NIDDM dijabetičari mogu da budu u stanju da smanje količinu oralnih insulinskih lijekova. Osnovni cilj tokom vježbanja za njih je potrošnja kalorija, koja se najbolje postiže dugotrajnim vježbanjem.Intezitet vježbanja treba držati na nižem nivou.

1.Nemojte da ubrizgavate insulin u glavne mišićne grupe koje će se koristiti tokom vježbanja jer će se tada prebrzo apsorbovati, što izaziva hipoglikemiju.

2.Dijabetičari treba često da provjeravaju nivo glukoze u krvi i da tjesno sarađuju sa svojim ljekarom kako bi utvrdili odgovarajuću dozu insulina.

3.Dijabetičari uvijek pri sebi treba da imaju brzodjelujuće ugljene hidrate za slučaj pojave hipoglikemije.

4.Takve klijente treba podsticati da vježbaju svakog dana u isto vrijeme.

5.Izbjegavati vježbanje tokom vršne aktivnosti insulina.

6.Užina od ugljenih hidrata treba da se konzumira prije i tokom dužeg vježbanja.

7.Dijabetičari treba da vode računa o svojim stopalima da na njima nema posjekotina, plikova i infekcije.

8.Prije i nakon vježbanja provjeriti nivo glukoze u krvi.

Vježbanje ne treba nastaviti ukoliko je nivo glukoze u krvi ispod 70 mg –dl ili iznad 150 mg –dl.

Izvor: pansport.rs