Prva sedmica

Dan 1 : 10 Mrtvo dizanje ( 60% vašeg max) 3 ponavljanja
Dan 2 : 25 benč press (60% vašeg max) 3 ponavljanja
Dan 3 : 10 minuta preskakanje konopca
Dan 4 : Odmor
Dan 5 :  15 Mrtvo dizanje (70% vašeg max) 3 ponavljanja
Dan 6 : Trčanje 10km,
Dan 7 : Odmor

Dan 8 : 4000 metara veslanja
Dan 9 : 25 benč press (75% vašeg max)
Dan 10 : 15 Mrtvo dizanje (70% vašeg max) 3 ponavljanja
Dan 11: Odmor
Dan 12 : 25 benč press (80% vašeg max)
Dan 13 :  Plank 5 minuta
Dan 14 : Odmor

Treća sedmica

Dan 15 : 10 benč press (90% vašeg max)
Dan 16 : Plank 5 minuta
Dan 17 :  30 benč press (60% vašeg max) , 50 jumping jacks (3 ponavljanja)
Dan 18 : Odmor
Dan 19 : Trčanje 4km, *dodatak 1 minut plank i 1 minut plank na obje strane
Dan 20 :  15 propadanja sa tegom 10 kg (3 ponavljanja), Skok u daljinu 20 puta (4 ponavljanja)
Dan 21 : Odmor

Četvrta sedmica

Dan 22 : 4000 metara veslanja
Dan 23 : Odmor
Dan 24 : 15 Mrtvo dizanje ( 70% vašeg max) 3 ponavljanja
Dan 25 :  Trčanje 5km,
Dan 26 : Odmor
Dan 27 : 3000 metara veslanja
Dan 28 : Odmor

Dan 29 :  Zadnji dan mjeseca radite rezime dosadašnjih vježbi, te će biti dosta naporniji dan nego prethodni.

–  Trčanje 7km,
–  15 Mrtvo dizanje (85% vašeg max) 1 ponavljanje
–  Plank 5 minuta
–  20 benč press (80% vašeg max) 2 ponavljanja
–  5 minute preskakanje konopca

Predhodni mjesečni izazovi :

Crossift mjesečni izazov #19

Crossfit mjesečni izazov #18

Crossfit mjesečni izazov #17

Crossfit mjesečni izazov #16

Crossfit mjesečni izazov #15

Crossfit mjesečni izazov #14

Crossfit mjesečni izazov #13

Crossfit mjesečni izazov #12

Crossfit mjesečni izazov #11

Crossfit mjesečni izazov #10

Crossfit mjesečni izazov #9

Crossfit mjesečni izazov #8

Crossfit mjesečni izazov #7

Crossfit mjesečni izazov #6

Crossfit mjesečni izazov #5

Crossfit mjesečni izazov #4

Crossfit mjesečni izazov #3

Crossfit mjesečni izazov #2

Crossfit mjesečni izazov #1