Prva sedmica

Dan 1 : 15 spiderman sklekova (3 ponavljanja)
Dan 2 : 15 mountain climbers , 15 sklekova
Dan 3 : 30 iskoraka u hodu, 50 jumping jacks (4 ponavljanja)
Dan 4 : Odmor
Dan 5 :  Skok u daljinu 20 puta , 100 jumping jacks,50 skokova na kutiju
Dan 6 : 15 spartanskih sklekova (3 ponavljanja)
Dan 7 : Odmor

Dan 8 : 15 podizanja nogu na vratilu (3 ponavljanja)
Dan 9 : Trčanje 4km, *dodatak 1 minut plank i 1 minut plank na obje strane
Dan 10 : 20 spartanskih sklekova (3 ponavljanja)
Dan 11: Odmor
Dan 12 :  20 benč press (60% vašeg max)
Dan 13 :  Skok u daljinu 20 puta , 100 jumping jacks,50 skokova na kutiju
Dan 14 : Odmor

Treća sedmica

Dan 15 : 40 hodajućih iskoraka
Dan 16 : 30 iskoraka u hodu, 50 jumping jacks (4 ponavljanja)
Dan 17 :  20 benč press (70% vašeg max)
Dan 18 : Odmor
Dan 19 : Trčanje 4km, *dodatak 1 minut plank i 1 minut plank na obje strane
Dan 20 :  Skok u daljinu 20 puta , 100 jumping jacks,50 skokova na kutiju
Dan 21 : Odmor

Četvrta sedmica

Dan 22 : 30 skokova na kutiju (3 ponavljanja)
Dan 23 : Odmor
Dan 24 : 30 iskoraka u hodu, 50 jumping jacks (4 ponavljanja)
Dan 25 :  20 benč press (80% vašeg max)
Dan 26 : Odmor
Dan 27 : Trčanje 4km, *dodatak 1 minut plank i 1 minut plank na obje strane
Dan 28 : Odmor

Dan 29 :  Zadnji dan mjeseca radite rezime dosadašnjih vježbi, te će biti dosta naporniji dan nego prethodni.

–  Trčanje 2km, *dodatak 1 minut plank i 1 minut plank na obje strane
–  Skok u daljinu 20 puta , 100 jumping jacks, 50 skokova na kutiju
– 20 spartanskih sklekova (3 ponavljanja)
–  20 benč press (80% vašeg max)
– 15 mountain climbers

Predhodni mjesečni izazovi :

Crossfit mjesečni izazov #16

Crossfit mjesečni izazov #15

Crossfit mjesečni izazov #14

Crossfit mjesečni izazov #13

Crossfit mjesečni izazov #12

Crossfit mjesečni izazov #11

Crossfit mjesečni izazov #10

Crossfit mjesečni izazov #9

Crossfit mjesečni izazov #8

Crossfit mjesečni izazov #7

Crossfit mjesečni izazov #6

Crossfit mjesečni izazov #5

Crossfit mjesečni izazov #4

Crossfit mjesečni izazov #3

Crossfit mjesečni izazov #2

Crossfit mjesečni izazov #1